Broer van Bart De Wever is heel duidelijk: “Een bar slecht idee van N-VA”

bron: De Standaard/Het Nieuwsblad
door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
De startersnota waar Jan Jambon vandaag mee aan de slag ging, blijft voor discussie zorgen. Nu mengt ook Bruno De Wever, de broer van Bart, zich in debat.

In de startersnota legt N-VA de klemtoon op een sterke Vlaamse identiteit. Die wil de partij versterken door de Vlaamse Meesters te promoten, een financiële inhaalbeweging te doen voor het erfgoed en een museum van de Vlaamse geschiedenis op te richten.

Een ander idee van de partij is om een canon in het leven te roepen. Dat is een lijst van ankerpunten uit de cultuur en geschiedenis die verplichte kost wordt op school en voor nieuwkomers. In het domein taal- en letterkunde bestaat zo’n canon al. Je vindt er de titels van vijftig literaire werken in die als erfgoed beschouwd worden voor komende generaties.

Wat een canon voor cultuur en geschiedenis dan juist moet inhouden is nog onduidelijk. Professor Bruno De Wever heeft er alvast zijn bedenkingen bij. Vakdidactici geschiedenis zijn uitgesproken tegenstander van zo’n canon”, citeert Het Nieuwsblad De Wever in De Standaard. 

"Mijn broer weet beter"
“De politieke instrumentalisering van de geschiedenis om de Vlaamse identiteit te ondersteunen is een bar slecht idee. Dat een Vlaams-nationalistische partij cultuur en geschiedenis met een ideologische saus overgiet, is te verwachten. Mijn broer ( Bart De Wever, nvdr) is ook historicus, die weet beter.”

“Geschiedenis is geen rechte lijn. Ze bevat doodlopende straatjes en laat verschillende lezingen toe naargelang van het perspectief. Dat proberen we alle toekomstige geschiedenisleraars met hand en tand uit te leggen. Inhouden uit het verleden opleggen staat haaks op historische kennis. Het is toch raar dat politici zich bezighouden met de inhoud van een vak. Voor wiskunde doen ze dat toch niet?