Begrotingstekort loopt steeds verder op: Nieuwe federale regering zal voor dit gigantisch bedrag besparingen moeten doorvoeren

bron: Het Laatste Nieuws
door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
Het begrotingstekort loopt verder op. Tegen het einde van de legislatuur in 2024 bedraagt die al11,8 miljard euro.

Het monitoringcomité heeft nieuwe langetermijnvooruitzichten voor de begroting klaar. Het tekort loopt al op naar 11,8 miljard euro. Het structurele begrotingstekort, de beste graadmeter voor de gezondheid van de begroting, loopt tegen 2024 op tot 11,38 miljard, of 2,12 procent, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Het lijkt een onmogelijke zaak te worden om de begrotingsdoelstellingen te halen die de regering Michel aan Euorpa overmaakte in het stabiliteitsprogramma. Bij de opmaak van de volgende begroting, die van 2020, zou er al ruim 8 miljard euro bespaard moeten worden. De doelstelling om in 2021 opnieuw aan te knopen met het evenwicht, komt dan ook in gevaar.
(Lees verder onder de foto)

"Dringend nood aan nieuwe regering"
Bovendien beloofden de politici belastingsverlagingen tijdens de afgelopen verkiezingscampagne. Deze zijn nog niet in die cijfers verwerkt. “De cijfers van het monitoringcomité geven nog maar eens aan dat de tijd dringt voor de vorming van een volwaardige federale regering”, zegt ook Open Vld-vicepremier Alexander De Croo.

“De volgende jaren blijft het beheersen van het budget één van de belangrijkste uitdagingen, onder meer door de kost van de vergrijzing die jaar na jaar stijgt. Alleen een volwaardige en slagkrachtige regering kan die uitdaging aanpakken. Het is nu wel zeker: door de vroegtijdige val van de regering eind vorig jaar is 2019 op een begrotingsvlak een verloren jaar”, meent De Croo. “Als men de komende weken niet start met de vorming van een federale regering zal ook 2020 dat zijn. Alles wat men nu niet doet, zal men later dubbel moeten doen.”