Voormalig Groen-kopstuk neemt Van Overtveldt onder vuur en legt groene belastingen voor middenklasse op tafel

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
Jos Geysels, voormalig belangrijk politicus van de groene Vlaamse partij, heeft fors uitgehaald naar Europees parlementslid Johan Van Overtveldt (N-VA). Geysels gaat lijnrecht in tegen Van Overtveldt die een pleidooi houdt voor realisme. "De strijd voor het klimaat is een opportuniteit voor de economie."

"We moeten af van de fossiele brandstoffen. Dat is gewoon zo. De vraag is hoe je dat gaat doen en wat de kostprijs daarvan gaat zijn voor de burger. Mijn pleidooi is voor realisme", vertelde Van Overtveldt in De afspraak op vrijdag.

"De Serv (Sociaal Economische Raad van Vlaanderen, nvdr) heeft in juni een prachtig rapport geschreven en ze hebben gezegd dat we concrete klimaatdoelstellingen moeten hebben en dat dit een investering zal vragen, naargelang het scenario, oplopend tot 10 miljard", aldus Jos Geysels. "Dat geeft een positief effect op de werkgelegenheid."

Slimme groene belastingen

Geysels haalde uit naar Van Overtveldt: "Ik vind u een doemdenker. Het is haalbaar en betaalbaar. Het is op termijn zelfs goed voor de werkgelegenheid. U moet niet zo negatief zijn. De strijd voor het klimaat is een opportuniteit voor de economie."

Als het aankomt op de financiering van de klimaatdoelen, vindt Jos Geysels dat bijkomende belastingen voor de middenklasse een mogelijkheid moeten zijn. "Goede groene belastingen die de mensen met de laagste inkomens vrijwaren. Dat noemt men dan slimme groene belastingen."