Jos D'Haese (PVDA) is er woedend om: "Dit is de wereld op zijn kop"

door: STS
Afbeelding bron: Photonews
Een handvol bedrijven zijn samen goed voor 20% van de uitstoot van broeikasgassen in ons land. Bovendien krijgen die bedrijven subsidies uit... het Vlaams klimaatfonds.

Het is de extreem-linkse partij PVDA die tot die conclusie komt, na een studie op basis van tabellen van het Europese emissiehandelssysteem en cijfers van het klimaatfonds.

“Een handvol grote bedrijven - Total, BASF, ArcelorMittal, Engie-Electrabel en ExxonMobil - is verantwoordelijk voor 20% van de klimaatvervuiling in ons land, dat is bijna evenveel als de geschatte totale uitstoot van alle Belgische huishoudens samen”, stelt Jos D’Haese, fractievoorzitter van de PVDA.

De wereld op zijn kop

Ironisch genoeg ontvangen deze bedrijven subsdies uit het klimaatfonds. "Wij berekenden dat de top vijf grootvervuilers niet minder dan 10 miljoen euro aan Vlaamse subsidies ontving in 2018. 'Ter compensatie van de energiefactuur die in België hoger ligt dan in de buurlanden' is de reden die daarvoor gegeven wordt door de Vlaamse regering. In 2020 zou dit bedrag zelfs stijgen tot 25 miljoen euro."

“Gewone gezinnen ontvangen geen steun voor de gestegen energiefacturen, maar ultrarijke topvervuilers wel? Dat is de wereld op zijn kop” besluit D’Haese.