Uitzonderlijke beslissing voor het onderwijs in de paasvakantie: "We moeten samenwerken"

door: BVDO
Afbeelding bron: Photonews

Wat er met het onderwijs zal gebeuren, is moeilijk te voorspellen. Minister Ben Weyts is echter sceptisch over een opening van de scholen na het paasverlof. Tijdens de vakantie moet er volgens hem wel opvang geregeld worden.

Een tweetal weken geleden werd beslist dat de scholen open moesten blijven, maar dat de opvang er slechts nog was voor een beperkt aantal doelgroepen. Ook tijdens de paasvakantie moet die opvang er blijven volgens de minister, al komt de organisatie nu in handen van de lokale besturen die hiervoor kunnen samenwerken met de scholen.

De vakantieopvang, ook al gebeurt die in scholen, moet door het lokale bestuur georganiseerd worden. Daardoor personeel van de buitenschoolse opvang, vrijwilligers, animatoren en kinderbegeleiders instaan voor de opvang van kinderen. Onderwijspersoneel is in verlof, maar kan zich vrijwillig aanbieden om mee te helpen aan de opvang.

Kinderen die de voorbije periode in deze opvang zaten, moeten ook zoveel mogelijk samen opgevangen worden, aldus de minister. Zieke kinderen kunnen hoe dan ook niet opgevangen worden. Is een kind ziek in de opvang, dan wordt het in een apart lokaal geplaatst tot de ouders het komen ophalen.

Wanneer de scholen op zich weer opengaan, is nog niet duidelijk, maar minister Weyts liet al horen dat dit zeker nog niet voor meteen na de paasvakantie is.