Maggie De Block schrijft opvallend opiniestuk om haar beleid te verdedigen: "Ik ben teleurgesteld"

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
De 'Economist Intelligence Unit' vergeleek de aanpak van de coronacrisis in 21 OESO-landen en rangschikte België helemaal onderaan. Maggie De Block kan zich absoluut niet vinden in de resultaten van dat onderzoek en reageert met een opiniestuk op Politico.eu.

In haar opiniestuk weerlegt onze minister van Volksgezondheid de cijfers waarop het rapport steunt. "België heeft zeker niet het slechtste gereageerd op de pandemie."

"Het virus heeft ons land hard getroffen, maar het hoge aantal doden dat aan covid-19 wordt toegeschreven, is ook het resultaat van een nauwgezette telling door onafhankelijke epidemiologen die geen enkel potentieel slachtoffer van het coronavirus wilden missen, of de patiënt nu getest was of niet."

Maggie De Block haalt de manier waarop het rapport tot stand is gekomen volledig onderuit. "Het verslag van de EIU kon niet verder van de waarheid staan. Het is een schoolvoorbeeld van wat er gebeurt als je probeert een ranglijst op te stellen met behulp van een klein aantal variabelen die zijn gekozen op basis van hun beschikbaarheid, in plaats van op basis van hun relevantie."

"Een aandachtige waarnemer zou een tegenstelling opmerken: België scoort voortreffelijk op alle cijfers van de EIU die een overheid daadwerkelijk kan beïnvloeden. De enige uitzondering is de overmatige mortaliteit. En toch wordt deze factor, zonder enige verklaring, schijnbaar willekeurig gewogen, zodat ze bijna de helft van de eindscore uitmaakt."

"Ik ben teleurgesteld over de simplistische manier waarop de statistieken over COVID-19 sterfgevallen maar al te vaak worden gebruikt in het publieke debat."

"Verschillende benaderingen in de methodologie worden over het hoofd gezien en de vergelijking tussen landen lijkt te zijn gereduceerd tot een sportwedstrijd, in plaats van de cijfers te beschouwen voor wat ze zijn: een menselijke tragedie die een wetenschappelijke analyse en kritisch maar zorgvuldig onderzoek vereist."

De volledige reactie van Maggie De Block kan je via deze link nalezen.