“Nu investeren in de sociale zekerheid want dat is een verzekering voor onze welvaart”

door: WVDS
Miranda Ulens ABVV
Afbeelding bron: Photonews

De economische impact van de coronacrisis is enorm. Mensen verloren hun job, bedrijven gingen failliet of kwamen onder zware druk te staan. Miranda Ulens, algemeen secretaris bij de socialistische vakbond ABVV, benadrukt het belang van onze sterke sociale zekerheid en gezondheidszorg die ons doorheen deze crisis hebben geholpen.

“De vorige regering, de zogenaamde Zweedse regering, heeft de vrije loononderhandelingen in een carcan geplaatst met het idee dat vrij onderhandelen  ons een achterstand zouden geven ten opzichte van de buurlanden. Wij willen dit najaar opnieuw vrije onderhandelingen over onze lonen kunnen voeren op nationaal-, sectoraal- en bedrijfsniveau.”

“Sommige sectoren hebben het de voorbije crisis wel goed gedaan en andere sectoren hebben het heel moeilijk. Wij willen die vrije onderhandelingen inzetten zodat de werknemers in de sectoren waar grote winsten zijn gemaakt ook erkend worden voor het werk dat ze gedaan hebben de voorbije maanden.” 

“Laat ons anderzijds opnieuw investeren in de sociale zekerheid en de gezondheidszorg, want die staan onder grote druk. Veel mensen weten dat solidariteit ons geholpen heeft doorheen de crisis en de sociale zekerheid is hét solidariteitssysteem bij uitstek. Het is een verzekering voor de welvaart. Ook een verzekering voor onze toekomst.”

“We moeten ook oog hebben voor bescherming en veiligheid, kansen van werknemers die in opleiding zijn, de moeilijke balans tussen privé en werk. Mensen met precaire contracten en mensen uit de cultuursector. Zij mogen niet uit de boot vallen.”