Zorgwekkende trend bij kinderen: "Dit bevestigt dat de toestand dramatisch is"

door: STS
Onderwijs - kinderen - school
Afbeelding bron: Pixabay (archieffoto)

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts trekt aan de alarmbel. De Vlaamse leerlingen gaan sterk achteruit voor begrijpend lezen. Weyts noemt de situatie zelfs dramatisch.

"De Vlaamse leerlingen uit het vierde leerjaar gaan sterk achteruit voor begrijpend lezen. Dat blijkt uit de resultaten van het internationale PIRLS-onderzoek, dat in de lente van 2021 werd uitgevoerd bij meer dan 6.700 leerlingen uit 189 Vlaamse scholen."

Deze negatieve trend is een verderzetting van de evolutie die ook al waarneembaar was bij de vorige editie van PIRLS, in 2016. Ten opzichte van 2016 hebben onze leerlingen een leesachterstand van vier maanden opgelopen. Ten opzichte van 2006 gaat het om een leesachterstand van tien maanden.

"Het aandeel zeer zwakke lezers is fors toegenomen en het aandeel gevorderde lezers is gekrompen."

"Dit bevestigt dat de toestand dramatisch is. Het gaat om een evolutie die al meer dan 20 jaar aan de gang is. Ik hoop dat iedereen nu wel begrepen heeft dat we radicaal moeten inzetten op Nederlands. In de school, maar evenzeer daarbuiten."

"We doen dat met de Taalscreening, het Leesoffensief, ondersteuning van leerkrachten via Leerpunt en in de toekomst ook met Vlaamse Toetsen, een versterkte lerarenopleiding en nieuwe minimumdoelen die sterk focussen op Nederlands. Maar we hebben ook de ouders nodig: ook zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen om de leesvaardigheid van onze kinderen weer op te krikken. Scholen en de overheid kunnen het echt niet alleen."

"Ik doe een breed appel aan iedereen: neem deze resultaten serieus en vraag uzelf af: wat kan ik zelf doen om onze kinderen én onze scholen te helpen?"

"Ouders kunnen een enorm positief verschil maken, soms met kleine dingen. Breng je kinderen ook buiten de schooluren in contact met Nederlands. Lees veel verhaaltjes voor. Ga naar de bibliotheek. Lees zelf. Wie het goed voorheeft met de toekomst van zijn kinderen investeert in Nederlands."