Meer meldingen van vriendschapsfraude: “Hallucinante bedragen”

door: COS

Het Meldpunt van de Economische Inspectie ontvangt sinds haar oprichting in 2016 ieder jaar meer meldingen van vriendschapsfraude. Daarbij willen online fraudeurs het vertrouwen winnen van mensen die op zoek zijn naar liefde of vriendschap om hen vervolgens geld te ontfutselen.

Uit cijfers die CD&V-Kamerlid Leen Dierick opvroeg bij Minister van Consumentenzaken Nathalie Muylle blijkt dat er in totaal al 1.997 meldingen van dat soort fraude werden aangegeven.

Van de 963 meldingen die sinds 2019 binnenkwamen werd bij 52,7% geld ontvreemd van het slachtoffer met een gemiddelde buit van 20.112 euro. Dat komt neer op een totaalbuit van 10,2 miljoen euro.

Hallucinante bedragen

Deze hallucinante bedragen zullen in werkelijkheid zelfs nog hoger liggen, aangezien niet elk slachtoffer het bedrag vermeldt of uit schaamte geen melding doet”, zegt Leen Dierick. “Mensen willen ver gaan voor de liefde en dat weten oplichters ook.”

Het is belangrijk dat slachtoffers melding doen bij de politie. Zij kunnen hen doorverwijzen naar de nodige hulpverlening om de traumatische ervaring te helpen verwerken.