"Mag niet dat rusthuisbewoners in angst leven over een mogelijk nieuw bezoekverbod"

door: MRO
Afbeelding bron: Pixabay

Er wordt gevreesd dat het coronavirus opnieuw hard zal toeslaan binnen de muren van woonzorgcentra. Daarom worden op sommige plaatsen opnieuw strenge maatregelen genomen, maar de ouderen elk bezoek ontzeggen is uit den boze.

In de coronacommissie was er brede consensus over: bij een tweede golf moet er meer aandacht zijn voor het welzijn van bewoners van woonzorgcentra. Bewoners mogen nooit meer worden afgesloten van de buitenwereld, zo stelden de commissieleden.

Volgens de huidige richtlijnen van de taskforce is bij een (vermoeden van) uitbraak in én de gemeente én de voorziening of een besmetting in de voorziening een uitzonderlijk en tijdelijk bezoekverbod nog steeds mogelijk.

“We zien dat woonzorgcentra hier in de praktijk vanuit veiligheidsoverwegingen naar teruggrijpen. De impact op het welzijn van de bewoners is echter enorm groot. Daarom vind ik zo’n bezoekverbod, zelfs al is het maar tijdelijk, disproportioneel,” zegt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V).

Bezoek van één mantelzorger

“Het mag ook niet dat bewoners in angst leven over een mogelijk nieuw bezoekverbod als er een besmetting zou worden vastgesteld.”

“Wanneer zich toch een uitbraak voordoet, kan bezoek ook gelimiteerd worden tot één mantelzorger per bewoner, maar dan enkel voor de duur die nodig is om de besmettingen in het woonzorgcentrum in kaart te brengen. En dat kan nu toch al veel sneller dan tijdens de eerste golf,” aldus Schryvers.