Vlaamse regering wil wanbetalers van sociale woningen stevig aanpakken: “Plan van N-VA zorgt voor extra problemen”

bron: Het Laatste Nieuws
door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
Op 23 september hoopt informateur Jan Jambon (N-VA) het regeerakkoord voor te stellen van de nieuwe Vlaamse regering. En die nieuwe regering zal ook maatregelen nemen tegen wanbetalers van sociale huurwoningen.

De nieuwe Vlaamse regering wil strenger optreden tegen ‘asociale’ sociale huurders. Jaarlijks worden zo'n 400 van de in totaal 155.000 sociale huurders uit hun huis gezet. In zeker 80% van de gevallen is dat vanwege wanbetaling. 

"Maar voor alle duidelijkheid: we zetten kwetsbare mensen niet zomaar uit hun huis na een paar maanden huurachterstal", benadrukt Björn Mallants van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen in Het Laatste Nieuws.

"In de meeste steden zijn verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen actief. Vroeger wisselden die gegevens uit over wanbetalers, maar dat mag niet meer van de Privacycommissie.” Zo kunnen wanbetalers zich makkelijk op een lijst laten zetten in een andere gemeente.

Van lijst schrappen 
Daar wil de nieuwe Vlaamse regering nu maatregelen voor nemen. In de werkgroep Wonen ligt het plan op tafel om een soort van zwarte lijst in te voeren. Wanbetalers, fraudeurs en zware amokmakers zouden dan voor een bepaalde tijd hun recht op een sociale woning kunnen verliezen. Maar hoelang schrap je iemand van de lijst? In de startnota is er sprake van zelfs drie jaar.

Al is dat nog een discussiepunt. En waar moeten die mensen dan naartoe? N-VA wil ‘noodwoningen’ installeren waar die mensen kunnen verblijven en een begeleiding krijgen. "Maar wié gaat hen begeleiden? We moeten zien dat we niet te veel verantwoordelijkheden doorschuiven naar de lokale besturen”, merkt een onderhandelaar op.