Ziekte van Pia zet ook minister Maggie De Block aan het denken: "Daardoor is er misbruik mogelijk, het moet echt anders"

bron: Het Nieuwsblad
door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
De ouders van Pia hadden 1,9 miljoen euro nodig om een vaccin dat het leven van hun dochtertje Pia kon redden. De medische industrie komt nu steeds meer onder druk te staan.

Een vaccin van 1,9 miljoen euro is op zijn zachtst uitgedrukt wel héél duur. Minister Maggie De Block (Open Vld) is die hoge prijzen ook beu. Ze wil dan ook dat er ingegrepen wordt. "Maar weet dat dit geen exclusief Belgisch probleem is", zegt ze in Het Nieuwsblad. “Andere Europese landen worden op dezelfde manier onder druk gezet om de prijzen omhoog te krijgen.” 

Maggie De Block dringt er op aan bij de Europese Commissie op aan het statuut van 'weesmedi­cijnen', geneesmiddelen voor mensen met een zeldzame aandoening, opnieuw aan te passen. “Het is door dat statuut dat misbruik mogelijk is”, zegt ze. “Europa riep het systeem in 2000 in het leven omdat geen enkel bedrijf onderzoek deed naar die zeldzame ziektes."

"Ze konden hun inves­tering immers nooit terugverdienen. Dus gaf Europa hen de tijd daarvoor. Ze krijgen tien jaar marktexclusiviteit, er mogen geen alter­natieven op de markt komen behalve als die echt veel beter zijn. Maar door het gebrek aan concurrentie swingen de prijzen de pan uit. Dat statuut moet echt anders.”