Theo Francken: "Door beslissing van De Block kunnen ze hier automatisch blijven"

bron: Het Laatste Nieuws
door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
Er is een opmerkelijke trend aan de gang in ons land. Het aantal verblijfsaanvragen voor familieleden van buiten Europa die financieel steunen op een EU-burger in ons land, is in drie jaar tijd vervijfvoudigd.

Steeds meer Europeanen met allochtone roots proberen familieleden die financieel op hen rekenen Belgische papieren te bezorgen. Het is een achterpoortje dat men bij N-VA zo snel mogelijk wil sluiten. Het gaat dan bijvoorbeeld over een Fransman met Marokkaanse roots die in ons land woont en een neef uit Marokko om die reden laat overkomen.

"Familieleden die aan de voorwaarden voldoen, krijgen nu bijna een automatisch verblijfsrecht. Terwijl de Europese richtlijn het alleen heeft over de toegang en het verblijf vergemakkelijken”, stelt ex-staatssecretaris van Asiel en Migratie in Het Laatste Nieuws. Maar huidig minister van Migratie Maggie De Block (Open VLD) ontkent dit.  "Ik heb er toen al alles aan gedaan om die richtlijn zo streng mogelijk in te voeren, maar wél binnen het Europese kader. Er hingen destijds dwangsommen boven ons hoofd.”

In ieder geval wil Theo Francken deze achterdeur definitief sluiten. Hij wil van het automatische recht op verblijf eerder een mogelijkheid maken waar de Dienst Vreemdelingenzaken of de bevoegde minister over beslist. "DVZ of de minister krijgt dan een machtiging om geval per geval te toetsen aan de voorwaarden, en te bekijken in welke mate de persoon in kwestie fysiek of economisch afhankelijk is van de EU-burger en hoe nauw de familieband is." Francken gaat alvast een wetsvoorstel indienen.