Opvallende statistiek: aantal mensen van buitenlandse afkomst neemt in snel tempo toe in Vlaanderen

bron: VRTNWS
door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
Het aantal mensen van buitenlandse afkomst dat in Vlaanderen woont, neemt in snel tempo toe. Ook de afgelopen jaren steeg hun aantal met 5 procent.

In 2009 woonden in Vlaanderen 15,3 procent mensen van buitenlandse afkomst. Personen die de een buitenlandse en een Belgische nationaliteit hebben. In 2017 was dat aantal al opgelopen tot 21,1 procent.

In totaal gaat het om bijna 1.400.000 personen. De grootste groep zijn Nederlanders, met meer dan 220.000, gevolgd door Marokkanen en Turken op plaats twee in drie. 

De grootste groep is afkomstig uit landen buiten de Europese Unie, met 762.121 in totaal. Daartegeover staat het aantal van 615.895 mensen van buitenlandse afkomst die uit de Europese Unie komen, zo weet VRTnws.