Minister Ben Weyts krijgt duidelijke boodschap van scholen: "Het zal dan toch anders moeten dan nu"

door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
We naderen de paasvakantie. Het zou betekenen dat er dan ook geen opvang meer zal zijn in de scholen. Dat kan voor ouders, in de huidige omstandigheden, wel een probleem vormen.

De Vlaamse regering wil het zover niet laten komen. Het is op zoek naar oplossingen om de scholen ook in de paasvakantie open te houden, zodanig zij opvang kunnen blijven voorzien. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Verschillende bronnen bevestigen immers dat deze mogelijkheid op tafel ligt bij minister Ben Weyts (N-VA). Hij zou dit ook al besproken hebben met de koepels en de vakbonden. Bij de sociale partners zou er wel veel goede wil bestaan om de scholen open te houden tijdens de paasvakantie.

Maar voor het zover is gaan er eerst nog een altijd vragen moeten beantwoord worden. Moeten leerkrachten verder instaan voor de opvang terwijl ze eigenlijk vakantie hebben? 

“En wat met de leerlingen? Die krijgen nu taken, maar tijdens een vakantie gaan we dat toch niet doen?”, klinkt het in onderwijsmiddens.  “Als er opvang komt op school, dan zal het toch op een andere manier moeten dan nu.”

Opvang
Sinds het uitbreken van de coronacrisis blijven scholen open. De lessen zijn opgeschort maar er is wel opvang voorzien voor kinderen van wie de ouders niet thuis kunnen werken, zoals in de zorg, de voeding of de veiligheid. Het is een kleine minderheid van de kinderen die hier gebruik van maakt. 

Volgens de laatste steekproeven doen slechts 1,5 procent van de kinderen in de basisscholen en amper leerlingen in het secundair een beroep op die opvang. De maatregel blijft wel cruciaal om de maatschappij nog een beetje draaiende te houden.