Werknemers halen slag thuis: Ook uitkering voor arbeidsongeschiktheid opgetrokken

door: BVDO
Afbeelding bron: Photonews
Voor lage en middelhoge lonen worden de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen tijdelijk aanzienlijk verhoogd. Zo komen ze op de hoogte van de uitkeringen tijdelijke werkloosheid die omwille van de coronacrisis al verhoogd werden tot 70 procent.

Een werknemer - met een loon dat lager is dan 3.458 euro - die tijdelijk werkloos is omwille van de coronacrisis, heeft momenteel recht op een hogere uitkering dan wanneer hij ziek zou zijn. Aan de andere kant krijgt diezelfde werknemer die ziek wordt, een lagere uitkering dan wanneer hij tijdelijk werkloos zou zijn.

Omwille van non-discriminatie en billijkheid, vroegen de vakbonden om de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ook te verhogen. Met de werkgevers in de Groep van 10 werd onderhandeld over een afstemming van de ziekte-uitkeringen om deze anomalie op te heffen voor de periode waarin de coronamaatregelen van toepassing zijn.

Dit akkoord werd in het beheerscomité van het RIZIV, dat bevoegd is voor de uitkeringen, verder operationeel gemaakt met de ziekenfondsen. Gisteren avond werd dan een door de sp.a. ingediend - en door de PS medeondertekend - wetsvoorstel in die zin goedgekeurd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

De maatregel wordt toegepast met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 en blijft van toepassing tot op het einde van de periode die de RVA voorziet voor het stelsel tijdelijke werkloosheid corona. Daarenboven met een gewaarborgd minimumbedrag van 61,22 euro.

Deze maatregel is belangrijk voor alle werknemers die door corona tijdelijk arbeidsongeschikt zijn en die het moesten doen met een eerder lage uitkering. Het ABVV is dan ook heel tevreden met het resultaat.