Staatsveiligheid waarschuwt voor extremisten in ons land: "Onze samenleving wordt bedreigd"

bron: Knack
door: Redactie
Afbeelding bron: Photonews
Volgens Staatsveiligheid is salafisme - een radicale stroming - niet enkel nog een stadsfenomeen. Het gaat veel breder dan dat. Om de mensen te informeren over het salafisme verspreidt Staatsveiligheid de komende weken in België 5000 brochures over deze stroming. Dat schrijft Knack.

De veiligheidsdiensten in ons land stellen vast dat de invloed van het salafisme groeit, een radicale stroming die vaak wordt beschouwd als iets "dat de samenleving bedreigt in haar fundamentele rechten en vrijheden en in haar democratische waarden". Het is niet langer louter een stedelijk fenomeen, maar komt nu ook in kleine dorpen voor.

Die grotere invloed heeft verschillende oorzaken volgens experts van de Staatsveiligheid. "Dat komt onder meer door de verspreiding via het internet, maar je hebt ook rondtrekkende predikers, en er is de ad hocverspreiding via bijvoorbeeld gymclubs. Ook Sharia4Belgium heeft een belangrijke rol gespeeld."

In de brochure staat onder andere lezen dat er enkele "problematische salafistische praktijken" zijn en ook "profetische geneeskunde" waarbij gebruik wordt gemaakt van magie en tovenarij. Zo wil Staatsveiligheid de brede bevolking waarschuwen voor het salafisme.