Onaangename verrassing: Wie tijdelijk werkloos was door corona, dreigt extra belasting te moeten betalen

door: STS
Geld - belastingen
Afbeelding bron: Pixabay

Mensen die in 2020 door de coronacrisis tijdelijk werkloos zijn geworden, wacht wellicht een nare verrassing op financieel vlak.

Volgens Thierry Bodson, de voorzitter van de Waalse vakbond FGTB, zullen werknemers die vorig jaar door de epidemie in de tijdelijke werkloosheid belandden, een flinke som aan extra belastingen moeten ophoesten. Het gaat om minstens 600.000 belastingbetalers, die 1.000 tot 1.500 euro extra zullen moeten betalen.

"Toen de corona-werkloosheid werd ingesteld, konden we bekomen dat die 70% van het geplafonneerde brutoloon zou bedragen, en niet 65%", legt Bodson uit in Le Soir. "Maar tegen ons advies in besloot de regering van Sophie Wilmès om de bedrijfsvoorheffing te verlagen van circa 26% naar 15%."

In eerste instantie kregen de tijdelijk werklozen daardoor meer geld op hun bankrekening. Maar er is minder bedrijfsvoorheffing op betaald.

De werkloosheidsuitkeringen worden opgeteld bij het salaris dat de werknemer ontvangt. Dit leidt tot een belastingtarief dat schommelt tussen 30 en 35%. Omdat de 'basisbelasting' van de corona-werkloosheidsuitkering 15% bedroeg, zal het nodig zijn een extra belasting te betalen, stelt Bodson.