Ivan De Vadder neemt statuut parlementsleden op de korrel: "Laat ze daar dan ook voor betalen"

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews

Dat Sihame El Kaouakibi zelfs jarenlang afwezig kan zijn met één doktersbriefje, zorgt opnieuw voor discussie omtrent het statuut van parlementsleden. Politiek journalist Ivan De Vadder heeft er een duidelijke mening over.

"Parlementsleden hebben officieel een mandaat van het volk gekregen. Ze hebben geen werkgever, het is niet het parlement dat de werkgever is van een parlementslid. Dit is gewoon het Belgische volk", legt Ivan De Vadder uit in De Ochtend op Radio 1.

"Dat geeft een wat raar statuut dat heel uniek is en dat nadelen heeft. Er is bijvoorbeeld geen werkloosheidsuitkering en dat wordt dan verholpen door een uittredingsvergoeding te geven."

"Sommige partijen zeggen: 'laten we dat statuut gewoon gelijkschakelen met dat van een ambtenaar of bediende'. Ik denk dan: 'goed, maar laten we dan alles gelijkschakelen'."

"Laten we dan bijvoorbeeld de fiscale lasten voor parlementsleden volledig gelijkschakelen met de rest van de bevolking, dat ze ook betalen voor de gezondheidszorg waar ze recht op hebben. Nu is dat maar een heel kleine bijdrage, de rest wordt door het parlement betaald."