Topvrouw ABVV: “Er is nog ruimte om een bijdrage te vragen aan wie dit zich kan permitteren”

door: WVDS
Afbeelding bron: Photonews

Door de coronacrisis lopen de kosten in de gezondheidszorg en de sociale zekerheid aardig op. Het financiële gat moet worden gevuld en daarvoor denkt men bij de socialistische vakbond ABVV luidop aan meer fiscale rechtvaardigheid.

“Een inkomen dat uit vermogen of uit arbeid komt, wij vinden dat het gelijk moet belast worden. Terwijl we nu zien dat gelden die uit beleggingen of huurgelden komen veel minder belast worden dan inkomens uit arbeid."

"Vandaar dat we van mening zijn dat we recht in onze schoenen staan als we van degenen die zich dat kunnen permitteren, verwachten dat ze eerlijk bijdragen”, vertelt Miranda Ulens, algemeen secretaris bij ABVV, aan Redactie24. ”En niet alleen nu, nu de nood heel erg groot is, maar eerlijk bijdragen moet eigenlijk een evidentie zijn.”

“Denk maar aan alle kleine zelfstandigen die zonder inkomen zijn gevallen, maar die wel de huurgelden moesten blijven betalen. Bij die huurgelden zou men toch moeten kunnen rekenen op een bijdrage die terug geïnvesteerd wordt in de maatschappij. Uiteindelijk zijn het die openbare middelen die iedereen hebben geholpen om het hoofd zo goed mogelijk boven water te houden.” 

“Het is geen probleem om de privé-sector te ondersteunen, maar op het ogenblik dat het beter gaat moet er ook een return on investment zijn en moeten de openbare middelen die in de privé geïnvesteerd zijn, terugvloeien naar de openbare middelen.”

Investeringen in openbare diensten

“Het moet ook een investering zijn in de toekomst want er werd de voorbije jaren ook te weinig geïnvesteerd in openbare diensten zoals mobiliteit. Als men investeert in openbare diensten heeft dit een multiplicator-effect en wordt iedereen daar op termijn beter van, ook de privésector.”

Tags abvv