Vlaams Belang maant Didier Reynders aan om zich te verantwoorden in zaak Chovanec

door: BVDO
Afbeelding bron: Photonews

In een open brief naar Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders (MR) maant Europarlementslid Gerolf Annemans (Vlaams Belang) de eerstgenoemde aan om in te gaan op een verzoek van de Slovaakse regering. 

Het verzoek houdt in dat Reynders verantwoording zou geven rond de zaak Chovanec en zou meegeven wat er fout liep/loopt. Reynders moet hierbij de Slovaken verzekeren dat het inmiddels 2 jaar en half oude onderzoek zo goed en snel mogelijk zal worden afgerond. 

De partij wijst in de brief ook vooral met de vinger naar justitieminister Koen Geens (CD&V), die verantwoordelijk is voor de werking van de parketten, in tegenstelling tot de commotie van afgelopen weken die overwegend de toenmalige minister Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) viseerde. 

Dit is de integrale brief:

Geachte heer Commissaris, 

De dood van Jozef Chovanec en de omstandigheden daarrond beroeren niet alleen de gemoederen in België, maar uiteraard ook in zijn thuisland en zelfs de rest van Europa. België en justitie in België slaan weerom een mal figuur en dat is zacht uitgedrukt. 

In die zin verwelkom en ondersteun ik ten volle de resolutie van het Slowaakse parlement die werd neergelegd door parlementsvoorzitter Boris Kollar en zijn collega's en die gisteren kamerbreed werd goedgekeurd. De resolutie richt zich rechtstreeks tot het Europees Parlement en de Europese Commissie in uw persoon: "Calls on the Commissioner of the European Commission for Justice, Didier Reynders, to address the case of inhuman treatment of a citizen of the Slovak Republic, and thus of the European Union."

Mag ik daarom de Commissaris verzoeken even een pauze te nemen in zijn jacht op lidstaten als Polen en Hongarije inzake de naleving van de rechtstaat en de focus te verleggen naar België. Ernstige disfuncties van politie, maar vooral van Justitie zijn nu reeds evident. Ik vraag u dan ook bij de autoriteiten in Charleroi en ook bij de minister van Justitie door een grondig onderzoek volledige transparantie scheppen inclusief het doen opnemen van politieke verantwoordelijkheid inzake het overlijden van een Slowaaks staatsburger, overigens in een periode dat de Commissaris zelf nog minister van Buitenlandse Zaken was. 

Mag ik dus de Commissaris verzoeken dat hij zo snel mogelijk opheldering vraagt bij de Belgische minister van Justitie Koen Geens, de onderzoeksrechter en het parket-generaal van Bergen na hun opmerkelijke mededelingen over de omstandigheden waarin Jozef Chovanec overleed en dat hij het Europees Parlement en het Slowaaks Parlement daarvan op de hoogte houdt en al verslag uitbrengt in de week van de plenaire zitting van 14-17 september 2020. 

Met oprechte achting, 
Gerolf Annemans