"De bevolking heeft recht om dit te weten": Belgische staatsschuld vormt ernstig probleem

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
De Belgische staatsschuld bedraagt 100% van het nationaal inkomen, maar dat is eigenlijk een vertekend beeld. In werkelijkheid is de situatie nog vele malen ernstiger. Dat zegt Ivan Van de Cloot.

"Eigenlijk zijn de problemen nog veel ernstiger. We hebben een officiële schuld die op de markten genoteerd staat van 100% van het nationaal inkomen."

Impliciete schuld

"Maar er is ook de impliciete schuld: al de pensioenbeloftes, maar ook in de gezondheidszorg en dergelijke", licht Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom bij denktank Itenera, toe. "Die loopt gemakkelijk op tot drie keer het BBP en op termijn loopt dat verder op tot vijf keer het nationaal inkomen."

"Dat staat niet in de boeken, maar de bevolking heeft er wel recht op om te weten dat er heel veel schulden zijn die niet in de boeken staan. We kunnen ons echt geen avonturen veroorloven. Op begrotingsvlak moet er dringend werk worden gemaakt."