"Veiligheid van de burgers is nu in het gedrang": Hervormingen en besparingen blijken rampzalig

door: STS
Afbeelding bron: Photonews
De brandweer, civiele bescherming en de noodcentrales in ons land kampen met grote problemen. Dat blijkt uit een verslag van de commissie Binnenlandse Zaken.

Jan Jambon (N-VA) besliste in 2017 als minister van Binnenlandse Zaken dat vier van de zes kazernes van de civiele bescherming moesten sluiten. Nu kampt de dienst met een personeelstekort en moeten vaak lange afstanden worden afgelegd vooraleer de hulpverleners ter plaatse zijn.

Ook bij de brandweer komen ze personeel en materiaal tekort. Zo is drie vierde van het brandweerkorps vrijwilliger. Sommige brandweerlui zijn vrijwilliger in twee zones, maar kunnen niet op twee plaatsen tegelijk zijn. Ook is er een tekort aan ladderwagens. De brandweer is gemiddeld ook later ter plaatse dan voor de hervormingen.

MUG

De MUG blijkt in 51% van de gevallen niet binnen de 15 minuten ter plaatse te kunnen zijn, wat nochtans de norm is.

Bij de noodcentrales kampen ze met computerproblemen, te wijten aan software. Ook vallen de schermen soms uit. De werkdruk is er bovendien torenhoog.

Ernstige ramp

"Bij ernstige rampen zal duidelijk worden dat in bepaalde regio's te weinig personeel is om aan alle noodoproepen te voldoen, met als gevolg dat de veiligheid van de burger niet altijd gegarandeerd kan worden", zegt Willy Van Den Berghe van ACOD in Het Laatste Nieuws.