Vlaams Parlement wil doodstraf van twee personen voorkomen

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
Woensdag dienden de partijen CD&V, N-VA, Open Vld, Groen en sp.a in het Vlaams Parlement een resolutie in die tot doel heeft de doodstraf in de Perzische eilandstaat Bahrein op te schorten.

Aanleiding is de doodstraf uitgesproken op twee demonstranten die werden opgepakt in de nasleep van de Arabische Lente. “De situatie van de twee ter door veroordeelden wordt alsmaar precairder, er moet dringend actie ondernomen worden”, zo verklaart initiatiefnemer Orry Van de Wauwer (CD&V).

Negen jaar geleden braken de Arabische Lenteprotesten los in de Perzische eilandstaat Bahrein. De bevolking kwam er op straat en eiste meer respect voor de mensenrechten en meer politieke vrijheid.

Ironisch genoeg is de situatie in Bahrein er alleen maar op achteruit gegaan”, zo zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Orry Van de Wauwer. “Sinds de Arabische Lente, waar men dus respect voor politieke - en mensenrechten eiste, zijn na het gewelddadige stilleggen van deze protesten door de overheid al deze rechten net keihard onder druk komen staan. Vandaar de resolutie.”

De resolutie vraagt om de opschorting op de doodstraf in Bahrein opnieuw in te voeren en pleit voor een nieuw en eerlijk proces, conform het internationaal recht, voor de ter dood veroordeelden. Met de resolutie verzoeken de initiatiefnemers ook aan de Vlaamse regering om haar bezorgdheid uit te drukken op internationale fora en bij Bahreinse autoriteiten over de mensenrechtenschendingen en de onderdrukking van de fundamentele democratische rechten, en aan te dringen op het beëindigen van alle vormen van geweld en intimidatie jegens mensenrechtenactivisten en politieke tegenstanders.

Ten slotte verzoekt de resolutie om geen enkele uitvoervergunning naar Bahrein toe te kennen voor militaire goederen met eindgebruik in Bahrein die ingezet kunnen worden om de mensenrechten te schenden.