Annelies Verlinden heeft nieuws over kappers: "Daarop gaat gecontroleerd worden"

door: STS
Annelies Verlinden
Afbeelding bron: Photonews

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) laat duidelijk verstaan dat kappers gecontroleerd kunnen worden op het toepassen van de regels die ze zullen moeten naleven.

"Het is zo dat er voor de kappersbezoeken strenge voorwaarden zullen gelden. Er is uitgebreid overleg met de sector geweest om die heropening mogelijk te maken", zei minister Verlinden op Eén.

"Zo zullen mensen buiten moeten wachten in plaats van binnen. Er moet tien minuten tijd verlopen tussen twee klanten. We zullen dat in protocollen gieten, zodat het voor iedereen duidelijk is aan welke regels de kappers zich moeten houden."

"Er zullen steekproefsgewijs controles kunnen plaatsvinden. Maar ik heb er het volste vertrouwen in dat de kappers de regels zeer goed gaan naleven, ook zonder controle. Ik zie dat ze bijzonder gemotiveerd zijn en echt grote inspanningen geleverd hebben."