Minister countert kritiek van ABVV over tijdelijk werklozen: "Geen verplichting of sanctie"

door: BVDO
Afbeelding bron: Photonews

Minister Hilde Crevits countert de kritiek die ABVV heeft op haar plannen rond loopbaanbegeleiding voor tijdelijk werklozen.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits kondigde eerder deze week aan dat de VDAB zo’n 120.000 werknemers in tijdelijke werkloosheid gaat contacteren met een aanbod aan opleidingen, tijdelijke jobs en loopbaanbegeleiding. 

"Net zoals we de getroffen bedrijven ondersteunen, moeten we ook de getroffen werknemers vandaag steunen, en niet sanctioneren. Anders zou het gewoon neerkomen op pestgedrag", reageerde het ABVV.

De minister is daar niet mee akkoord en wijst erop dat er geen verplichting is. "Hoezo sanctioneren? Het aanbieden van (online) opleidingen, loopbaanbegeleiding en tijdelijke jobs is geen verplichting noch een sanctie. Het biedt kansen om je loopbaan in handen te nemen en te versterken", schrijft ze op Twitter.