Sammy Mahdi kan niet langer zwijgen: "Burgers moeten de juiste informatie krijgen"

door: STS
Sammy Mahdi
Afbeelding bron: Photonews

Op 22 september stelt de Dienst Vreemdelingenzaken een activiteitenverslag voor. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) wil zo transparantie verschaffen, alsook komaf maken met foutieve informatie.

"Te vaak wordt het debat over asiel en migratie gevoerd op basis van buikgevoel of foutieve informatie", stelt Mahdi in een persbericht.

"Soms wordt zelfs doelbewust foute informatie verspreid om het eigen standpunt kracht bij te zetten. Ik wil ervoor zorgen dat burgers de juiste informatie krijgen. Zo kunnen we een dam opwerpen tegen fake news."

Mahdi geeft nog enkele cijfers mee, rekening houdend met de (reis)beperkingen die Covid-19 meebracht:

  • Het aantal visumaanvragen voor België was in 2020 historisch laag. De sterkste daling was er bij de visa voor kort verblijf, met een daling van 80%, van 191.436 in 2019 tot 37.128 afgeleverde visa voor kort verblijf in 2020.

  • Het aantal verzoekers om internationale bescherming die een eerste asielaanvraag indienden, daalde met 44% tot 13.105 aanvragen, waarvan er 3.532 meteen doorverwezen werden om hun aanvraag door een ander EU-land te laten beoordelen.

  • Het aantal aanvragen voor gezinshereniging daalde met 30%, tot 13.272 aanvragen, waarvan 12.282 positieve beslissingen werden genomen.

  • Het aantal aanvragen door studiemigranten van buiten de EU daalde van 13.960 in 2019 naar 10.059 in 2020.

  • Het aantal uitgereikte humanitaire visa daalde van 929 naar 697, ook het aantal aanvragen daalde van 1.153 naar 920. Net zoals in 2019, zijn ook in 2020 Syriërs en Afghanen goed voor meer dan twee derde van de afgeleverde humanitaire visa.

  • De EU-migratie blijft belangrijker dan asielaanvragen uit derde landen. Het aantal EU-onderdanen dat een verblijfsaanvraag indiende in de gemeenten zakte in 2020 beperkt, met 15%, van 71.987 naar 60.039. De grootste groep nieuwkomers uit de EU bestaat uit Roemenen, met 14.552 nieuwkomers in 2020.