"Veel mensen verliezen loon, maar de Vivaldi-regering verdubbelt haar eigen budget"

door: MRO
de voltallige regering De Croo
Afbeelding bron: Photonews

De regering-De Croo verdubbelt het budget voor hun ministers en staatssecretarissen van 8,5 naar 16,5 miljoen euro tot het einde van dit jaar en daar is PVDA-voorzitter Peter Mertens absoluut niet over te spreken.

"De regering heeft de neiging altijd maar meer ministerkabinetten op te richten, terwijl ze aan de andere kant snoeien in de budgetten van bijvoorbeeld de strijd tegen fiscale fraude. Ze snijden in alle diensten maar hun eigen kabinetten zijn nooit dik genoeg", reageert Peter Mertens.

"Heel de bevolking ziet zwaar af van de covid-maatregelen. Veel mensen verliezen loon en koopkracht en vrezen voor hun job. Maar de Vivaldi-ploeg verdubbelt vrolijk haar eigen budget."

"Deze verdubbeling legt het structureel probleem bloot van de veel te hoge ministerlonen", vervolgt Mertens. "Die maken dat ministers mijlenver afstaan van het dagelijkse leven van de bevolking. Ze voelen zelf de gevolgen van hun beleid niet."

"De regering roffelt de grote trom over politieke vernieuwing maar poogt nu snel snel een verdubbeling van hun eigen budget door het parlement te jagen. De zelfbediening gaat gewoon door. Wij aanvaarden dat niet."