“Vlaams zorgpersoneel wordt gediscrimineerd in vergelijking met federale collega’s”

door: BVDO
Afbeelding bron: Photonews

Zorgnet-Icuro dringt bij de Vlaamse Regering aan op een stopzetting van de discriminatie tussen het federaal en Vlaams zorgpersoneel. Ze geeft de regering tijd tot 6 december om een oplossing te vinden. 

Op federaal niveau is er al een sociaal akkoord gevonden voor de zorgsector. Zorgnet-Icuro wil graag een gelijkaardig akkoord voor Vlaanderen. 

“Als de discriminatie aanhoudt, dreigt een steeds grotere leegloop in de Vlaamse zorgsectoren en komt kwaliteitsvolle zorg in het gedrang”, waarschuwt Margot Cloet van Zorgnet-Icuro. 

Federaal werd er 200 miljoen euro uitgetrokken voor premies in de ziekenhuizen. “De Vlaamse regering kondigde toen aan ook werk te maken van betere loons- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van de zorgsectoren onder Vlaamse bevoegdheid.” 

“Meer dan vier maanden later zit het zorgpersoneel daar nog altijd op te wachten. De bijna 100.000 medewerkers kregen tot nu toe geen enkele loonsverhoging of crisispremie. De discriminatie tussen federaal en Vlaams zorgpersoneel wordt stilaan onhoudbaar.”