Test Aankoop benadrukt: "Onaanvaardbaar dat een verkoper dit weigert"

door: MRO
bancontact
Afbeelding bron: Shutterstock.com

Uit een bevraging van Test Aankoop blijkt dat 3 op de 4 klanten vinden dat een handelaar cash niet mag weigeren. Test Aankoop benadrukt dat het onaanvaardbaar is dat een handelaar een betaling in cash geld weigert.

De wetgever heeft kortgeleden ingegrepen om vanaf 1 juli ondernemingen te verplichten ten minste één elektronisch betaalmiddel aan te bieden. Tegelijkertijd werd een wetsvoorstel ingediend om de verplichting tot het aanvaarden van contant geld opnieuw te bevestigen, maar dit is momenteel jammer genoeg nog niet aangenomen.

"Wij zijn van mening dat de verplichting voor een handelaar om cash te aanvaarden vanzelfsprekend is. Cash geld is in België immers het enige "wettige" betaalmiddel, zoals ook de Europese Centrale Bank onlangs in herinnering bracht", klinkt het bij Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.

"Het is dan ook absoluut onaanvaardbaar dat een burger de aankoop van een goed of een dienst wordt geweigerd omdat hij contant wil betalen." Simon November wijst er ook op dat 54% van de respondenten van de bevraging zegt regelmatig contant geld te gebruiken.

"Helaas zijn er mensen die dit bewijs aanvechten, soms zelfs met succes. Daarom is het aan de overheid om onverwijld in te grijpen en duidelijkheid te scheppen rond dit essentiële consumentenrecht," besluit hij.