Jambon maakt akkoord met PS onmogelijk: "Als PS daar niet mee akkoord gaat, beginnen we er zelfs niet aan"

bron: Humo
door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
Jan Jambon (N-VA) is niet alleen bezig met de Vlaamse regering. De minister-president laat zich ook uit over de federale regeringsvorming.

Preformateurs Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) moeten nagaan of er een akkoord mogelijk tussen beide partijen. Na de uitpraken van Jan Jambon in Humo lijkt dit onmogelijk te zijn geworden.

"Er is niemand in onze partij die ten alle prijze minister wil worden", luidt het bij Jambon. "Als wij geen akkoord kunnen opstellen om ons congres te overleven, dat het tenslotte toch moet goedkeuren, beginnen we er niet aan. We hebben de goedkeuring van twee derde van onze leden nodig."

Jambon herhaalt ook de woorden. "Wij hebben gezegd dat we alleen met de PS in regering stappen als het confederalisme op tafel komt. Om af te tasten of daar animo voor is, moeten we eerst praten, al was het maar om vast te stellen dat het niet gaat."

En dat confederalisme is een groot probleem voor de PS. Zij willen daar absoluut niet over praten. Zo lijkt een akkoord tussen PS en N-VA heel ver weg.