CD&V-politica heeft belangrijke oproep in verband met woonzorgcentra

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
Hoewel tijdens de voorbije lockdown een opnamestop gold voor nieuwe bewoners, namen de Vlaamse woonzorgcentra toch meer dan 10.000 nieuwe bewoners op in de periode van 13 maart tot 8 juni. Katrien Schryvers (CD&V) pleit ervoor om ook bij een tweede uitbraak van het coronavirus de opname van zorgbehoevende ouderen in woonzorgcentra te garanderen.

Zo konden bewoners van een assistentiewoning of een ander woonzorgcentrum, of mensen die verbleven in een centrum voor kortverblijf of een centrum voor herstelverblijf nog wel worden opgenomen.

Hetzelfde gold voor gebruikers van centra voor dagverzorging en centra voor dagopvang voor wie de diensten voor gezinszorg of de palliatieve netwerken en samenwerkingsverbanden ontoereikend waren. Opname was ook nog mogelijk voor mensen die vóór 13 maart al een overeenkomst hadden getekend en ouderen die uit het ziekenhuis ontslagen werden maar voor wie terugkeer naar de thuissituatie niet was aangewezen.

Tot slot konden ook mantelzorgers die verblijven in de mantelzorgkamer die aangemeld zijn bij Zorg en Gezondheid nog worden opgenomen in een woonzorgcentrum.

Dat er vanuit deze categorieën nog tal van ouderen verhuisden naar een woonzorgcentrum, blijkt uit de cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg bij Vlaams minister Wouter Beke.

"Tijdens de lockdown kregen we echter ook berichten van mensen die niet meer in de thuissituatie konden blijven mits ondersteuning door de thuiszorg, maar niet konden worden opgenomen, omdat ze nog geen overeenkomst hadden met een woonzorgcentrum voor 13 maart of niet van een andere vorm van dienstverlening gebruik maakten. Naar de toekomst toe moeten we dat alleszins vermijden", stelt Katrien Schryvers.

"Mensen die zo zorgbehoevend zijn dat de verhuis naar een woonzorgcentrum nodig is, moeten ook effectief opgenomen kunnen worden. Schryvers pleit er dan ook voor bij de voorbereiding van een mogelijke tweede Covid-19-uitbraak de opname voor zorgbehoevende ouderen in een woonzorgcentrum te garanderen.

“Het is alvast één van de aanbevelingen die vanuit onze fractie werden doorgegeven voor vrijdag, wanneer de aanbevelingen van de coronacommissie worden bekendgemaakt.”