Met een coronapas op café? "Dat is naar Chinees voorbeeld: waanzin en dictatoriaal"

door: MRO
terras cafe
Afbeelding bron: Photonews

In Frankrijk moet men vanaf volgende maand een coronapas tonen als men op café of restaurant wil gaan. Wij vroegen onze lezers of ze dat een goed idee vinden voor ons land.

'Vind jij dat een coronapas verplicht moet worden in de horeca?' is de vraag die we aan onze lezers stelden. De reacties zijn unaniem: niemand is voorstander om het voorbeeld uit Frankrijk te volgen.

"Natuurlijk niet. Er wordt pak data over je verzameld. Bijgevolg weet de overheid alles over je doen en laten: waar je gaat en staat, met wie, en hoe je betaalt. Data brengt geld op. Data verzamelen is een inbreuk op je privacy. Die pas is naar Chinees voorbeeld: waanzin en dictatoriaal."

"Neen. Er zijn oudere mensen die geen vaccinatiepas kunnen downloaden omdat ze of geen internet hebben of geen gsm. Mogen zij dan nergens binnen?"

"Née nergens. Ze gaan alles weten van u, waar je bent geweest. Je kunt nog niet meer privé naar de wc."

"Neen! Want dan is een vaccinatie ook ineens verplicht maar met een kleine omweg."

"Nee. Is een smerig onwettig drukkingsmiddel. Iedereen heeft het beschikkingsrecht over zijn eigen lichaam je bent baas over eigen lijf. Als iemand uit geloofsovertuiging een levensreddende bloedtransfusie weigert dan moet dat gerespecteerd worden. Als iemand beslist heeft geen levensverlengende ingrepen te willen dan moet dat gerespecteerd worden. Als een kankerpatiënt chemo weigert dan moet dat gerespecteerd worden en dat gebeurt ook zo. Als iemand een vaccin weigert dat nog in de experimentele fase zit, dan moet dat ook gerespecteerd worden. Je bent baas over uw lichaam. Verder is deze informatie privé."