Frank Vandenbroucke wil drastische verandering ziektebriefje maar krijgt meteen kritiek

door: STS
Frank Vandenbroucke
Afbeelding bron: Photonews

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wil een verandering doorvoeren aan het ziektebriefje. Maar er klinkt kritiek op zijn voorstel.

Vandenbroucke (Vooruit) wil het ziekteverlof zonder doktersbriefje uitbreiden van één dag naar maximum drie dagen, en dit drie keer per jaar. De regeling zou dan óók voor kmo's gaan gelden.

"Zelfs als de overgrote meerderheid van de werknemers correct zal handelen, zet het afschaffen van medische attesten de deur open voor misbruik", vreest het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ).

"Welke waarborgen zullen er zijn en hoe zullen ze gecontroleerd worden? De werkgever moet het gewaarborgd inkomen betalen in geval van ziekte, dus is het niet meer dan normaal dat de werknemer in ruil daarvoor het objectief bewijs levert van zijn ziekte."

"Als deze verplichting zou komen te vervallen, vraagt NSZ dat de carensdag weer wordt ingevoerd. De last van het verzuim wordt dan verdeeld tussen de werkgever en de werknemer. De werkgever moet het werk reorganiseren en de werknemer ontvangt geen loon voor de eerste of enige dag afwezigheid."

"Als de minister tijd wil vrijmaken voor huisartsen, moet hij ervoor zorgen dat hun administratieve last drastisch wordt verminderd", aldus het NSZ nog.