Overheid moet op tijd leren betalen: "Cruciaal om te kunnen overleven"

door: STS
Afbeelding bron: Pixabay
De Vlaamse christendemocraten gaan een wetsvoorstel indienen dat ervoor moet zorgen dat de overheid sneller haar facturen betaalt aan ondernemingen.

CD&V-Kamerlid Leen Dierick wil dat bekomen door voortaan de verificatietermijn van de factuur op te nemen in de betalingstermijn.

De maximale betalingstermijn van 30 kalenderdagen begint dan te lopen vanaf de ontvangst van de factuur. Dierick nam dit initiatief nadat ze door parlementaire vragen merkte dat de federale overheid de jongste jaren steeds later haar rekeningen betaalt.

"Laattijdige betalingen kunnen grote gevolgen hebben voor ondernemingen, in het bijzonder voor KMO's", zegt Dierick. "Zeker nu zij door de coronacrisis kampen met kasproblemen. Liquiditeit is cruciaal voor ondernemingen om te kunnen overleven. Ook zij hebben rekeningen te betalen. De overheden in ons land, zowel federaal, regionaal als lokaal, moeten het goede voorbeeld geven en facturen op tijd betalen."